Garantie en Retourvoorwaarden

Garantie- en herroepingsvoorwaarden

Op al onze producten is een garantietermijn van 2 jaar van toepassing, mocht een product binnen 2 jaar na aankoop defect raken zorgen wij voor reparatie of vervanging van het product.

Wanneer er iets niet in orde is met uw product neem dan contact met ons op. Samen met u zullen wij analyseren wat er aan de hand is, als is vastgesteld dat het een garantiegeval betreft kunt u uw product naar ons versturen of het bij ons afgeven. Stuurt u s.v.p. een ingevuld retourformulier en een kopie van de factuur mee voor een snelle en goede afhandeling. (deze kunt u onder aan de pagina downloaden)
Het is ook aan te raden de verpakking van het product te bewaren zodat het product onbeschadigd verzonden kan worden, een product met transportschade door onvoldoende bescherming komt niet voor garantie in aanmerking!
 
Voorwaarden garantie
De garantie is niet van toepassing bij de volgende omstandigheden:
  • Als niet kan worden aangetoond waar en wanneer het product is gekocht.
  • Indien het type- en/of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  • Bij onoordeelkundig gebruik (gebruik anders dan volgens de gebruiksaanwijzing).
  • Bij niet-consumptief gebruik (bijvoorbeeld verhuur).
  • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  • Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, et cetera).
  • Indien anderen dan Heerlijk Ver, zonder voorafgaande toestemming van Heerlijk ver, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben uitgevoerd.
  • Het product tijdens terugzending niet voldoende is beschermd tegen transportschade.

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

De aangeboden garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke regels van de consument omtrent garantie en conformiteit.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht. (deze is te downloaden onder aan de pagina)

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, voor het beoordelen van het product is het niet nodig om de filters uit te pakken en het apparaat aan te zetten, u mag het product beoordelen zoals u ook in een winkel zou doen.

Houdt u er dus rekening mee dat lucht- en bevochtigingsfilters in een luchtreiniger of bevochtiger na gebruik niet meer gebruikt kunnen worden en de prijs van deze filters van het te crediteren bedrag wordt afgetrokken.

Mocht u losse filters bestellen en deze uit de gesealde verpakking zijn gehaald komen deze filters niet meer in aanmerking voor herroeping! Filters worden over het algemeen geleverd in een doos waarin de filters in een plastic gesealde zak zijn verpakt, de kartonnen doos is wel gewoon te openen zodat u kunt vaststellen of de filters de juiste zijn voor uw toepassing.

 

Onze contactgegevens zijn:

Heerlijk Verwarmen
Loubergweg 3 / 1.3
6961 EJ Eerbeek

Telefoonnummer: 0615397983
e-mail: info@heerlijkverwarmen.nl

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De verzendkosten van een retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat het termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Retourformulier
PDF – 277,6 KB 358 downloads